År 2002 firades 100-års jubiléet av yxfabrikens tillblivelse. Som synes var det ett digert program.